tel. 32 228 26 23, fax. 32 228 26 32 labtest@interia.pl

KONTROLA JAKOŚCI

Od samego początku działalności Laboratorium jest wpisane do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych.

Nasi diagności uczestniczą w licznych konferencjach naukowych i szkoleniach, ciągle podnosząc swoją wiedzę i doskonaląc swoje umiejętności. Wszystko po to, aby zapewnić jak najwyższy poziom świadczonych usług.

Aby zagwarantować najwyższą jakość świadczonych usług, nasze Laboratorium stale uczestniczy w zewnętrznych testach potwierdzających jakość wykonywanych badań.